Valančius V. „Kelios Pastabos dėl Sąjungos teisėjo Atliekamos teisminės kontrolės Apimties“. Teisė, T. 112, 2019 m.rugsėjo, p. 8-20, doi:10.15388/Teise.2019.112.1.