Valančienė D. „Teisės Mokslo tarpdiscipliniškumas Empiriniu požiūriu“. Teisė, T. 112, 2019 m.rugsėjo, p. 91-106, doi:10.15388/Teise.2019.112.5.