MichailovičI. „Smurtinio Elgesio Kaitos Svarba užkertant Kelią Smurtui Artimoje Aplinkoje“. Teisė, T. 114, 2020 m.balandžio, p. 8-25, doi:10.15388/Teise.2020.114.1.