Bakanauskas E. „Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo 5 Straipsnyje Pateiktos patronuojančios Ir dukterinės bendrovės Sampratos Analizė“. Teisė, T. 115, 2020 m.birželio, p. 70-85, doi:10.15388/Teise.2020.115.5.