Chmielarz-Grochal A. „Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym W Procedurze Pytań Prawnych“. Teisė, T. 117, 2020 m.gruodžio, p. 126-37, doi:10.15388/Teise.2019.117.8.