Paškevičienė, Laura. „Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Specialaus Teisinio Reguliavimo Esminiai Aspektai“. Teisė 1090 (spalio 25, 2018): 8-26. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11964.