Paškevičienė, Laura. „Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Teisinio Reguliavimo aiškinimo Problematika“. Teisė 1110 (gegužės 20, 2019): 67-91. žiūrėta vasario 25, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12819.