Valančienė, Dovilė. „Teisės Mokslo tarpdiscipliniškumas Empiriniu požiūriu“. Teisė 1120 (rugsėjo 23, 2019): 91-106. žiūrėta balandžio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14482.