Milašiūtė Vygantė. „Socioekonominių Teisių Apsauga Pagal EŽTK“. Teisė 1150 (birželio 29, 2020): 42-54. žiūrėta birželio 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18457.