Bakanauskas Edvinas. „Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo 5 Straipsnyje Pateiktos patronuojančios Ir dukterinės bendrovės Sampratos Analizė“. Teisė 1150 (birželio 29, 2020): 70-85. žiūrėta birželio 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18459.