Soloveičik Deividas. „Perkančiosios Organizacijos Diskrecijos Panaudojimas Nutraukiant viešojo Pirkimo Sutartį dėl Esminio Jos pažeidimo“. Teisė 1160 (spalio 6, 2020): 51-71. žiūrėta sausio 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20256.