Chmielarz-Grochal Anna. „Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym W Procedurze Pytań Prawnych“. Teisė 1170 (gruodžio 28, 2020): 126-137. žiūrėta spalio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22283.