1.
Kontrimas V. IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS. LAW [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio12 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];1050:119-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11122