1.
Paškevičienė L. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai. LAW [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio25 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];1090:8-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11964