1.
Заборовский ВВ. Profesinės advokato paslapties apsaugos priemonės pagal Ukrainos įstatymus. LAW [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio25 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];1090:91-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11969