1.
Danėlienė I. Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.vasario20 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];1100:24-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12517