1.
Florczak-Wątor M. Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.vasario20 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio4 d.];1100:147-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12524