1.
Soloveičik D, Šimanskis K. Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės20 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];1110:45-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12818