1.
Paškevičienė L. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės20 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];1110:67-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12819