1.
Budreckienė V. Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės20 d. [žiūrėta 2021 m.kovo5 d.];1110:112-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12821