1.
Steponėnaitė VK. Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];1110:145-57. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12823