1.
Taminskaitė G. Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.vasario20 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];1110:158-77. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12824