1.
Tūbaitė-Stalauskienė A. Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.vasario20 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];1110:190-04. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12825