1.
Valančius V. Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];1120:8-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14478