1.
Valickas G, Vanagaitė K. Prokurorų patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai: dviejų tyrimų duomenys. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];1120:46-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14480