1.
Pūraitė-AndrikienėD. Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2020 m.rugsėjo25 d.];1120:70-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14481