1.
Valančienė D. Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio16 d.];1120:91-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14482