1.
Bronušienė S. Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];1120:145-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14485