1.
Dzindzelėtaitė-Šaltė L. Kreditorių interesų atstovavimas skiriant bankroto administratorių. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];1120:172-85. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14486