1.
Mickevičiūtė L. Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste. LAW [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio11 d.];1120:217-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14489