1.
MichailovičI. Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio5 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];1140:8-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16806