1.
DobrovolskisM. Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio5 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];1140:71-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16809