1.
Valančius V. Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? I dalis. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio13 d.];1150:8-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18454