1.
Milašiūtė V. Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];1150:42-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18457