1.
Bakanauskas E. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];1150:70-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18459