1.
Ciżyńska-Pałosz A. Lenkijos Konstitucinio teismo nutarimai su atidėjimo nuostata ir jų taikymas Lenkijos teismuose. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];1150:122-33. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18462