1.
Chmielarz-Grochal A. Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych. LAW [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];1170:126-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22283