https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2020-06-30T09:07:35+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18452 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-06-30T09:07:35+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18453 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2020-06-30T09:07:34+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18454 Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? I dalis 2020-06-30T09:07:34+00:00 Virgilijus Valančius v.valancius@gmail.com <p>Straipsnyje aptariami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Tyrimas grindžiamas doktrina ir Teisingumo Teismo (toliau ir TT) praktika. Jame taip pat išryškinamos generalinių advokatų nuomonių bei Teisingumo Teismo sprendimų sąsajos tiek tais atvejais, kai generalinių advokatų pateikti siūlymai yra priimami, tiek kai Teismas jais nesiremia.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18455 Pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio ypatumai 2020-06-30T09:07:33+00:00 Violeta Cimalanskaitė-Kazlauskienė cimalanskaite@gmail.com Gintautas Valickas gintautas.valickas@fsf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojamas pataisos įstaigų darbuotojų (n&nbsp;= 342), nuteistųjų (n&nbsp;= 361) ir įvairaus amžiaus išorinės (visuomenės) grupės atstovų (n&nbsp;= 1023) suvokto pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio (tam tikrų jo dėmenų) pobūdis, panašumai ir skirtumai, taip pat pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio, tyrimo dalyvių sukauptos patirties ir sociodemografinių charakteristikų sąsajos.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18457 Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK 2020-06-30T09:07:32+00:00 Vygantė Milašiūtė vygante.milasiute@tf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tokių teisių apsauga nėra pagrindinis EŽTK tikslas, bet dėl žmogaus teisių nedalomumo kai kurių socioekonominių teisių įgyvendinimas yra reikalingas EŽTK teisėms įgyvendinti.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18458 Dirbtinis intelektas priimant teismo sprendimą – algoritmų klasifikavimas remiantis teisinio kvalifikavimo stadijomis 2020-06-30T09:07:32+00:00 Donatas Murauskas donatas.murauskas@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;nagrinėjama dirbtinio intelekto sistemų taikymo teismų veikloje problematika. Pateikiama teismuose taikytinų algoritmų klasifikavimas, atsižvelgiant į racionaliu modeliu pagrįstas tris teisės taikymo stadijas: faktų nustatymas, taikytinos teisės nustatymas ir sprendimo priėmimas. Pateikiamos įžvalgos dėl galimų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą saugiklių, atsižvelgiant į algoritmų taikymo rizikas kiekvienoje iš aptariamų teisės taikymo stadijų.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18459 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė 2020-06-30T09:07:31+00:00 Edvinas Bakanauskas edvinas.bakanauskas@tf.vu.lt <p>Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateikta patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas bendrovių tarpusavio ryšys, kontrolės koncepcija, įvertinama patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata Europos modelinio bendrovių akto kontekste.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18460 Turtinės žalos atlyginimas „žalingo gimimo“ ginčų atveju 2020-06-30T09:07:30+00:00 Monika Morkūnaitė monika.morkunaite@gmail.com <p>Šiame straipsnyje analizuojamos turtinės žalos, siejamos su vaiko auginimo išlaidomis, atlyginimo pripažinimo galimybės „žalingo gimimo“ ginčų atvejais. Atskleidžiami tiek užsienio teisės doktrinoje, tiek užsienio valstybėse matomi skirtingi požiūriai į šios turtinės žalos atlyginimo ne(pripažinimą) bei teisinio reguliavimo kontekste vertinamos šio klausimo sprendimo perspektyvos Lietuvoje.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18461 Autorystės pasisavinimo nusikaltimo objektas ir jo reikšmė veikai kvalifikuoti 2020-06-30T09:07:29+00:00 Ramunė Steponavičiūtė ramune.steponaviciute@tf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojamas BK 191 straipsnyje įtvirtinto autorystės pasisavinimo rūšinis ir tiesioginis objektas pagrindinėje ir kvalifikuotoje nusikaltimo sudėtyje, analizuojamos doktrinoje pateiktos prieštaringos nuomonės dėl šio nusikaltimo objekto apimties, turinčios reikšmės ir veikai kvalifikuoti. Autorystės pasisavinimo objektas, jo apimtis lyginama su visų Europos Sąjungos valstybių baudžiamosiomis normomis, įtvirtinančiomis tą pačią nusikalstamą veiką, tokiu būdu mėginant įvertinti nacionalinio reguliavimo kokybę.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18462 Lenkijos Konstitucinio teismo nutarimai su atidėjimo nuostata ir jų taikymas Lenkijos teismuose 2020-06-30T09:07:29+00:00 Angelika Ciżyńska-Pałosz angelika.cizynska@uj.edu.pl <p>Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra Lenkijos Konstitucinio teismo ypatumų bei vienos šios institucijos nutarimų rūšies, t. y. nutarimų su atidėjimo nuostata, būdingų savybių pristatymas ir&nbsp;<em>de lege lata</em>&nbsp;bei&nbsp;<em>de lege ferenda</em>&nbsp;postulatų rengimas. Šiame straipsnyje analizuojami klausimai yra aktualūs tiek teismų praktikai, tiek teisės doktrinai.</p> 2020-06-29T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors