https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2020-04-06T09:03:56+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16805 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-04-06T09:03:56+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16806 Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje 2020-04-06T09:03:55+00:00 Ilona Michailovič Ilona.Michailovic@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojama darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje svarba, užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. Remiantis tarptautiniais standartais ir atliktu empiriniu tyrimu pabrėžiamas smurtinės elgsenos kaitos būtinumas, mokant smurtautojus elgtis nenaudojant smurto, keičiant smurtinės elgsenos modelius.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16807 Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo? 2020-04-06T09:03:54+00:00 Audrius Juozapavičius audriusjuo@gmail.com <p>Straipsnyje analizuojamas BPK 80 straipsnio 1 punkto, 82 straipsnio 3 dalies reguliavimas, pagal kurį asmuo jo sutikimu gali būti apklausiamas apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, taikant liudijimo ypatumus&nbsp;– kaip specialusis liudytojas. Atskleidžiant tapimo specialiuoju liudytoju faktinį pagrindą, jo teisinį statusą, mėginama atsakyti į klausimus, ar esama baudžiamojo proceso teisės subjektų sistema pateisina šio subjekto egzistavimą ir ar apskritai šis teisinis reguliavimas pasiteisino.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16808 Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai 2020-04-06T09:03:53+00:00 Dovilė Pūraitė-Andrikienė dovile.puraite@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ordinarinės teisės aktuose įtvirtinti konstitucinio skundo modelio elementai: individualaus konstitucinio skundo objektai; subjektai, turintys teisę kreiptis su individualiu konstituciniu skundu, ir individualių konstitucinių skundų srautą mažinantys filtrai. Straipsniu siekiama išanalizuoti šiuos elementus reglamentuojantį teisinį reguliavimą ir atskleisti jo privalumus ir trūkumus.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16809 Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste 2020-04-06T09:03:52+00:00 Martynas Dobrovolskis mart.dobrovolskis@gmail.com <p>Šiame straipsnyje yra įvertinama baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės (lot.&nbsp;<em>ultima ratio</em>), principo reikšmė kriminalizuojant naujas nusikalstamas veikas. Taip pat pasitelkiant nacionalinio ir tarptautinio teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ir baudžiamosios teisės doktrinos įtvirtintus kriminalizavimo kriterijus vertinamas mokesčių slėpimo kriminalizavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16810 Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje 2020-04-06T09:03:51+00:00 Olga Shevchenko olga.shevchenko.vu@gmail.com <p>Šio straipsnio tikslas&nbsp;– pasiūlyti automatizuotų transporto priemonių (ATP) civilinės atsakomybės reglamentavimą Europos Sąjungos dimensijoje atsižvelgiant į sukurtą automatizuotų transporto priemonių valdymą ES vidaus rinkoje.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16811 Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas 2020-04-06T09:03:49+00:00 Mykhailo Mykiievych mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua Iryna Ivanochko iryna.ivanochko@lnu.edu.ua <p>Straipsnyje nagrinėjami Ukrainos teismų ir teisinės reformos skiriamieji bruožai Europos integracijos procesų kontekste, nustatomi pagrindiniai institucinio mechanizmo elementai įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, išdėstomi pagrindiniai laimėjimai ir perspektyvos vykdant teismų sistemos reformą Ukrainoje.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16812 Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь) 2020-04-06T09:03:48+00:00 Hanna Shafalovich shafalovichy@gmail.com <p>Nepaisant to, kad skaitmeninės technologijos net per trumpą laiką keičia įvairius socialinių santykių aspektus, teisė, kaip normatyvinis reiškinys, išlieka kone paskutinis konservatizmo bastionas. Tinkamų atsakymų į daugelį teisės raidos iššūkių (kai kurie iš jų pateikiami šiame straipsnyje) skaitmeninimo kontekste kūrimas turėtų prasidėti nustatant ir suvokiant šiuos iššūkius.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16813 Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai 2020-04-06T09:03:47+00:00 Gaetano Di Martino gaetano.dimartino@unina.it <p>Medicinos, socialinių ir ekonominių mokslų raida, apskritai pati mąstysena iš esmės pakeitė visuomenės ir žmonių, turinčių negalią, santykius. Socialinės paramos išlaikomi asmenys tapo aktyvia visuomenės dalimi. Atsižvelgiant į tai, šioje publikacijoje etinių, politinių, religinių ir teisinių vertybių kontekste analizuojama problematika, susijusi su neįgaliųjų teisių įgyvendinimo pagrindais ir ribomis.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16814 Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai? 2020-04-06T09:03:46+00:00 Marta Monterroso Rosas mrosas@porto.ucp.pt <p>Kaip reaguotų įstatymas neįgaliajam panorėjus planuoti, garantuoti ir sukurti patrimonialinę strategiją siekiant apsaugoti būsimus poreikius? Kokiomis teisinėmis priemonėmis galima naudotis, norint numatyti ar organizuoti mechanizmus, kurie patenkintų specialiuosius neįgaliųjų poreikius? Straipsnyje siekiama išanalizuoti šią problemą, siejant su teisine<br>valstybe.</p> 2020-04-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors