Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Teisė 1392-1274 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18452 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 1 7 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18453 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 164 167 Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? I dalis https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18454 <p>Straipsnyje aptariami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Tyrimas grindžiamas doktrina ir Teisingumo Teismo (toliau ir TT) praktika. Jame taip pat išryškinamos generalinių advokatų nuomonių bei Teisingumo Teismo sprendimų sąsajos tiek tais atvejais, kai generalinių advokatų pateikti siūlymai yra priimami, tiek kai Teismas jais nesiremia.</p> Virgilijus Valančius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 8 18 10.15388/Teise.2020.115.1 Pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio ypatumai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18455 <p>Straipsnyje analizuojamas pataisos įstaigų darbuotojų (n&nbsp;= 342), nuteistųjų (n&nbsp;= 361) ir įvairaus amžiaus išorinės (visuomenės) grupės atstovų (n&nbsp;= 1023) suvokto pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio (tam tikrų jo dėmenų) pobūdis, panašumai ir skirtumai, taip pat pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio, tyrimo dalyvių sukauptos patirties ir sociodemografinių charakteristikų sąsajos.</p> Violeta Cimalanskaitė-Kazlauskienė Gintautas Valickas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 19 41 10.15388/Teise.2020.115.2 Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18457 <p>Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tokių teisių apsauga nėra pagrindinis EŽTK tikslas, bet dėl žmogaus teisių nedalomumo kai kurių socioekonominių teisių įgyvendinimas yra reikalingas EŽTK teisėms įgyvendinti.</p> Vygantė Milašiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 42 54 10.15388/Teise.2020.115.3 Dirbtinis intelektas priimant teismo sprendimą – algoritmų klasifikavimas remiantis teisinio kvalifikavimo stadijomis https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18458 <p>Straipsnyje&nbsp;nagrinėjama dirbtinio intelekto sistemų taikymo teismų veikloje problematika. Pateikiama teismuose taikytinų algoritmų klasifikavimas, atsižvelgiant į racionaliu modeliu pagrįstas tris teisės taikymo stadijas: faktų nustatymas, taikytinos teisės nustatymas ir sprendimo priėmimas. Pateikiamos įžvalgos dėl galimų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą saugiklių, atsižvelgiant į algoritmų taikymo rizikas kiekvienoje iš aptariamų teisės taikymo stadijų.</p> Donatas Murauskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 55 69 10.15388/Teise.2020.115.4 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18459 <p>Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateikta patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas bendrovių tarpusavio ryšys, kontrolės koncepcija, įvertinama patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata Europos modelinio bendrovių akto kontekste.</p> Edvinas Bakanauskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 70 85 10.15388/Teise.2020.115.5 Turtinės žalos atlyginimas „žalingo gimimo“ ginčų atveju https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18460 <p>Šiame straipsnyje analizuojamos turtinės žalos, siejamos su vaiko auginimo išlaidomis, atlyginimo pripažinimo galimybės „žalingo gimimo“ ginčų atvejais. Atskleidžiami tiek užsienio teisės doktrinoje, tiek užsienio valstybėse matomi skirtingi požiūriai į šios turtinės žalos atlyginimo ne(pripažinimą) bei teisinio reguliavimo kontekste vertinamos šio klausimo sprendimo perspektyvos Lietuvoje.</p> Monika Morkūnaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 86 104 10.15388/Teise.2020.115.6 Autorystės pasisavinimo nusikaltimo objektas ir jo reikšmė veikai kvalifikuoti https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18461 <p>Straipsnyje analizuojamas BK 191 straipsnyje įtvirtinto autorystės pasisavinimo rūšinis ir tiesioginis objektas pagrindinėje ir kvalifikuotoje nusikaltimo sudėtyje, analizuojamos doktrinoje pateiktos prieštaringos nuomonės dėl šio nusikaltimo objekto apimties, turinčios reikšmės ir veikai kvalifikuoti. Autorystės pasisavinimo objektas, jo apimtis lyginama su visų Europos Sąjungos valstybių baudžiamosiomis normomis, įtvirtinančiomis tą pačią nusikalstamą veiką, tokiu būdu mėginant įvertinti nacionalinio reguliavimo kokybę.</p> Ramunė Steponavičiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 105 121 10.15388/Teise.2020.115.7 Lenkijos Konstitucinio teismo nutarimai su atidėjimo nuostata ir jų taikymas Lenkijos teismuose https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/18462 <p>Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra Lenkijos Konstitucinio teismo ypatumų bei vienos šios institucijos nutarimų rūšies, t. y. nutarimų su atidėjimo nuostata, būdingų savybių pristatymas ir&nbsp;<em>de lege lata</em>&nbsp;bei&nbsp;<em>de lege ferenda</em>&nbsp;postulatų rengimas. Šiame straipsnyje analizuojami klausimai yra aktualūs tiek teismų praktikai, tiek teisės doktrinai.</p> Angelika Ciżyńska-Pałosz Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-29 2020-06-29 115 122 133 10.15388/Teise.2019.115.8