Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> gintaras.svedas@tf.vu.lt (Gintaras Švedas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Tue, 06 Oct 2020 06:51:57 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20252 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20252 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20253 <p>Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) mechanizmas apima kelias skirtingas procedūras, kurios leidžia šalims išspręsti savo ginčą ne teismo sprendimo pagalba, kai joms padeda kvalifikuotas nešališkas asmuo. Arbitražas ir mediacija yra populiariausi alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Šiame straipsnyje* analizuojamos teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos būtent arbitražo ir mediacijos plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje.</p> Vytautas Nekrošius | Vigita Vėbraitė | Iryna Izarova | Yurii Prytyka Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20253 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20254 <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau&nbsp;– ir JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimu. Nors naujuoju nemokumo įstatymu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo procesą, tam tikrų JANĮ nuostatų analizė atskleidžia šio įstatymo nuostatų neaiškumus, galinčius daryti reikšmingą įtaką šio proceso veiksmingumui.</p> Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20254 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20255 <p>Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tik minimali tam tikrų socioekonominių teisių apsauga yra reikalinga EŽTK teisėms įgyvendinti.</p> Vygantė Milašiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20255 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20256 <p>Šia publikacija siekiama išanalizuoti atskirai ir tuo pačiu sujungti dvi savarankiškas teisines kategorijas: perkančiųjų organizacijų diskreciją viešuosiuose pirkimuose ir jų teisę pasinaudoti vienašaliu pirkimo sutarties nutraukimu dėl esminio pažeidimo kaip teisių gynimo priemone. Straipsnyje teigiama, kad viešųjų pirkėjų diskrecijos teisėtumui pagrįsti taikytinas dviejų pakopų testas, kuris turi būti taikomas ne tik viešojo pirkimo procedūrų stadijai, bet ir pirkimo sutarties vykdymo etape. Straipsnio autorius įrodinėja, kad perkančiosios organizacijos, siekdamos pasinaudoti vienašalio sutarties nutraukimo galimybe, visais atvejais Civilinio kodekso nuostatas turi derinti su viešųjų pirkimų principais.</p> Deividas Soloveičik Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20256 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20257 <p>Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo atliekamos teisės aktų konstitucingumo patikros objektai. Straipsniu siekiama atskleisti Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos raidą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 ir 105 straipsniuose įtvirtintų teisės aktų konstitucingumo patikros objektų klausimu (pagal straipsnyje išskirtus šios doktrinos pjūvius) bei tolesnes šio instituto raidos perspektyvas,&nbsp;<em>inter alia</em>, atsižvelgiant į 2019&nbsp;m. priimtą Konstitucijos pataisą dėl individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo.</p> Dovilė Pūraitė-Andrikienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20257 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20258 <p>Straipsnyje siekiama atskleisti bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematiką, išanalizuoti šio instituto taikymo ypatumus visų grandžių teismų praktikoje po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos 2009&nbsp;m. sausio 6&nbsp;d. suformuotos pozicijos. Problematika apima teismų sprendimų grindimą prielaidomis, galimą nekaltumo prezumpcijos pažeidimą nenustatyto asmens atžvilgiu, taip pat aptariamas baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumo principas. Atlikus analizę išryškėjo kai kurių teismų sprendimų nesuderinamumas su baudžiamojo įstatymo nuostatomis, teismų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų vartojamų formuluočių svarba nekaltumo prezumpcijai bei būtinumas išlaikyti pusiausvyrą, kai nuteisiamas nustatytas kaltinamasis, kuris bendrininkavo su nenustatytu asmeniu.</p> Greta Skripkutė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20258 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20259 <p>Darbe analizuojama Lietuvos interneto prieigos paslaugų teikėjų sutartyse siūlomos nuolaidos vartotojams ir šių nuolaidų teisinis kvalifikavimas Ryšių reguliavimo tarnybos bei teismų praktikoje. Straipsnyje keliamas klausimas, ar tokios nuolaidos nėra paslėptos netesybos.</p> Laurynas Totoraitis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20259 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20260 <p>Straipsnyje aptariami naujausi Ukrainos baudžiamosios teisės pokyčiai, susiję su baudžiamosios teisės priemonių (<em>kvazi baudžiamosios atsakomybės</em>) įvedimu juridiniams asmenims, atsižvelgiant į rizikos darniai verslo plėtrai veiksnius.</p> Vitalii Datsiuk | Iryna Nesterova Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20260 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000 Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20262 <p>Šio straipsnio tema yra šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimo teisiniai ir su nusikaltimais susiję aspektai. Šis klausimas pastaraisiais metais tapo ypač svarbiu socialiniu klausimu. Be to, Lenkijoje buvo plačiai diskutuojama apie šaunamųjų ginklų prieinamumą.</p> Łukasz Butryn Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20262 Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000