Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> gintaras.svedas@tf.vu.lt (Gintaras Švedas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Sun, 05 Apr 2020 13:32:42 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16805 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16805 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16806 <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojama darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje svarba, užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. Remiantis tarptautiniais standartais ir atliktu empiriniu tyrimu pabrėžiamas smurtinės elgsenos kaitos būtinumas, mokant smurtautojus elgtis nenaudojant smurto, keičiant smurtinės elgsenos modelius.</p> Ilona Michailovič Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16806 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo? https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16807 <p>Straipsnyje analizuojamas BPK 80 straipsnio 1 punkto, 82 straipsnio 3 dalies reguliavimas, pagal kurį asmuo jo sutikimu gali būti apklausiamas apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, taikant liudijimo ypatumus&nbsp;– kaip specialusis liudytojas. Atskleidžiant tapimo specialiuoju liudytoju faktinį pagrindą, jo teisinį statusą, mėginama atsakyti į klausimus, ar esama baudžiamojo proceso teisės subjektų sistema pateisina šio subjekto egzistavimą ir ar apskritai šis teisinis reguliavimas pasiteisino.</p> Audrius Juozapavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16807 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16808 <p>Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ordinarinės teisės aktuose įtvirtinti konstitucinio skundo modelio elementai: individualaus konstitucinio skundo objektai; subjektai, turintys teisę kreiptis su individualiu konstituciniu skundu, ir individualių konstitucinių skundų srautą mažinantys filtrai. Straipsniu siekiama išanalizuoti šiuos elementus reglamentuojantį teisinį reguliavimą ir atskleisti jo privalumus ir trūkumus.</p> Dovilė Pūraitė-Andrikienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16808 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16809 <p>Šiame straipsnyje yra įvertinama baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės (lot.&nbsp;<em>ultima ratio</em>), principo reikšmė kriminalizuojant naujas nusikalstamas veikas. Taip pat pasitelkiant nacionalinio ir tarptautinio teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ir baudžiamosios teisės doktrinos įtvirtintus kriminalizavimo kriterijus vertinamas mokesčių slėpimo kriminalizavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.</p> Martynas Dobrovolskis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16809 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16810 <p>Šio straipsnio tikslas&nbsp;– pasiūlyti automatizuotų transporto priemonių (ATP) civilinės atsakomybės reglamentavimą Europos Sąjungos dimensijoje atsižvelgiant į sukurtą automatizuotų transporto priemonių valdymą ES vidaus rinkoje.</p> Olga Shevchenko Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16810 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16811 <p>Straipsnyje nagrinėjami Ukrainos teismų ir teisinės reformos skiriamieji bruožai Europos integracijos procesų kontekste, nustatomi pagrindiniai institucinio mechanizmo elementai įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, išdėstomi pagrindiniai laimėjimai ir perspektyvos vykdant teismų sistemos reformą Ukrainoje.</p> Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16811 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь) https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16812 <p>Nepaisant to, kad skaitmeninės technologijos net per trumpą laiką keičia įvairius socialinių santykių aspektus, teisė, kaip normatyvinis reiškinys, išlieka kone paskutinis konservatizmo bastionas. Tinkamų atsakymų į daugelį teisės raidos iššūkių (kai kurie iš jų pateikiami šiame straipsnyje) skaitmeninimo kontekste kūrimas turėtų prasidėti nustatant ir suvokiant šiuos iššūkius.</p> Hanna Shafalovich Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16812 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16813 <p>Medicinos, socialinių ir ekonominių mokslų raida, apskritai pati mąstysena iš esmės pakeitė visuomenės ir žmonių, turinčių negalią, santykius. Socialinės paramos išlaikomi asmenys tapo aktyvia visuomenės dalimi. Atsižvelgiant į tai, šioje publikacijoje etinių, politinių, religinių ir teisinių vertybių kontekste analizuojama problematika, susijusi su neįgaliųjų teisių įgyvendinimo pagrindais ir ribomis.</p> Gaetano Di Martino Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16813 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai? https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16814 <p>Kaip reaguotų įstatymas neįgaliajam panorėjus planuoti, garantuoti ir sukurti patrimonialinę strategiją siekiant apsaugoti būsimus poreikius? Kokiomis teisinėmis priemonėmis galima naudotis, norint numatyti ar organizuoti mechanizmus, kurie patenkintų specialiuosius neįgaliųjų poreikius? Straipsnyje siekiama išanalizuoti šią problemą, siejant su teisine<br>valstybe.</p> Marta Monterroso Rosas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/16814 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000