[1]
Valančiauskienė A. 2019. Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis. Verbum. 10, (gruodž. 2019), 4. DOI:https://doi.org/10.15388/Verb.9.