(1)
Valančiauskienė A. Enciklopedinės žinios Dvikalbiuose žodynuose: Geografijos Sritis. VB 2019, 10, 4.