(1)
Melnikienė D.; Dovydaitytė N. Ispanų Kalbos Skoliniai Lietuvių Kalboje. VB 2014, 5, 125-138.