(1)
Butrimė E.; Zuzevičiūtė V.; Vitkutė-Adžgauskienė D. AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?. VB 2015, 6, 233-247.