Valančiauskienė A. (2019). Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis. Verbum, 10, 4. https://doi.org/10.15388/Verb.9