Butrimė E., Zuzevičiūtė V., & Vitkutė-Adžgauskienė D. (2015). AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?. Verbum, 6, 233-247. https://doi.org/10.15388/Verb.2015.6.8821