Valančiauskienė A. Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis. Verbum, v. 10, p. 4, 20 gruodž. 2019.