Butrimė E.; Zuzevičiūtė V.; Vitkutė-Adžgauskienė D. AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?. Verbum, v. 6, p. 233-247, 4 gruodž. 2015.