Valančiauskienė A. (2019) „Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis“, Verbum, 100, p. 4. doi: 10.15388/Verb.9.