Melnikienė D. ir Dovydaitytė N. (2014) „Ispanų kalbos skoliniai lietuvių kalboje“, Verbum, 50, p. 125-138. doi: 10.15388/Verb.2014.5.5003.